Διευκρινιστική πράξη Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με τη νέα ΚΥΑ

Σήμερα Δευτέρα 16-3-2020 το Πρωτοδικείο Πατρών εξέδωσε διευκρινιστική πράξη (97/2020/16-3-2020) σχετικά με την τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 864/15.3.2020), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55) άρθρο 11 και της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ οικ. 17734 από 12.3.2020 άρθρο τρίτο (ΦΕΚ Β 833) περί αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, όπως τροποποιήθηκε με την από 15.3.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β 864/15.3.2020), διευκρινίζουμε και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα έως και 27 Μαρτίου 2020 :

1. Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (συνεπώς και η δικάσιμος της 18.3.2020 των ασφαλιστικών μέτρων). Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις (κακουργήματα) που συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και για τα κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής
μέχρι και την 31.1.2021.

2. Τα Ποινικά Δικαστήρια που έχουν διακοπεί έως τότε (27.3.2020) θα συνεδριάζουν μόνο για να διακόψουν σε νέα ημερομηνία ή να δικάσουν μόνο εάν συντρέχουν λόγοι παραγραφής κατά τα ανωτέρω.

3. Θα δικάζονται οι υποθέσεις των αυτόφωρων Πλημμελημάτων μόνο εάν κρατείται ο κατηγορούμενος με τις διατάξεις για την αυτόφωρη διαδικασία.

4. Στην Ανάκριση θα γίνονται μόνο οι ανακριτικές πράξεις που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης).

5. Θα εκδίδονται μόνο τα βουλεύματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης) κατά την κρίση του αρμόδιου Προέδρου Πρωτοδικών (Συμβουλίου Πλημ/κων).

6. Χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, που θα προσδιοριστούν και θα εξεταστούν κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.

7. Λόγω του ότι κατά την ως άνω ΚΥΑ το αναφερόμενο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών, δεν θα γίνεται κατάθεση των σχετικών δικογράφων.

8. Θα γίνεται δημοσίευση αποφάσεων σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και μόνο μετά από έγκριση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας, καθημερινά από 10.00 έως 12.00, σύμφωνα και με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης του ωραρίου.

9. Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας ΟΛΑ τα Τμήματα δεν θα εξυπηρετούν κοινό (τηλ. για πολιτικές αποφάσεις και δικόγραφα 2610 321597 / για ασφαλιστικά μέτρα και λοιπά θέματα 2610 314490).

10. Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης τυχόν προκύψει (άρθρο τρίτο παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ) θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο ή τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών

Αντώνιος Κ. Αλαπάντας
Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ