Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πατρών, που προέκυψε μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 13/2/2020, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ

ΜΕΛΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ): ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΚΕΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ