Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πατρών, που προέκυψε μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 21/02/2022, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ

ΜΕΛΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΚΕΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ