ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο Πατρών
Γραφείο 5
Δημητρίου Γούναρη 30, 26222
Πάτρα

Τηλ.: 2610 366705