ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΔΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 17-02-2022

Στην Πάτρα, σήμερα στις 17-2-2022 ημέρα Πέμπτη, n Εφορευτική Επιτροπή Διενέργειας Αρχαιρεσιών, που αποτελείτο από τους: 1) ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Δικηγόρο Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ως Αντιπρόσωπο Δικαστικής Αρχής, ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αρ’ αριθμ. 24/2022 πράξη του  Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου  Πατρών, 2) Παναγιώτη Μυλωνά του Φωτίου και 3) Νικόλαο Λειβαδά του Κωνσταντίνου, δικαστικών υπαλλήλων που ορίστηκαν με την από 03-02-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Πατρών, συνήλθε στο γραφείο αρ 5, του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, σύμφωνα με την από 04-02-2022 Διακήρυξή της, για την διενέργεια αρχαιρεσιών του εν λόγω Συλλόγου.

Α) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982 και του καταστατικού του Συλλόγου, κατένειμε τις έδρες για το Δ.Σ. Έτσι αφού διαίρεσε το σύνολο των εγκύρων  ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών το Δ.Σ  επτά (7), βρήκε το εκλογικό μέτρο για το Δ.Σ και απέδωσε στο συνδυασμό ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΠΑΤΡΑΣ σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 12 του Ν 1264/1982 (7) έδρες για το Δ.Σ.

Β) Για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία σύμφωνα με το άρθρο  11 παρ. 2 του καταστατικού της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ),  το εκλογικό μέτρο ορίζεται το είκοσι (20).

Σύμφωνα  με αυτά ο συνδυασμός ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΠΑΤΡΑΣ  καταλαμβάνει επτά (7) έδρες  στην   Ομοσπονδία δικαστικών υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος εκλέγονται οι παρακάτω:

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  (7)

1) ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ     ΤΟΥ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ……………92

2) ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΤΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………61

3) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ     ΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ…………57

4) ΤΡΙΑΝΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ΤΟΥ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………56

5) ΚΑΤΣΑΪΤΗ     ΧΡΥΣΟΥΛΑ     (ΧΡΥΣΑ)     ΤΟΥ     ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.53

6) ΜΑΡΚΕΛΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ     ΤΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………………47

7) ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ     ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ     ΤΟΥ     ΙΩΑΝΝΗ………….….42

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ 

1) ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΤΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ………..38

2) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΤΟΥ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ..37

3) ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΤΟΥ     ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ……….….34

4) ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ     ΑΓΓΕΛΟΣ     ΤΟΥ     ΑΡΤΕΜΗ…………….33

5) ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ     ΤΑΤΙΑΝΑ     ΤΟΥ     ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ………33

6) ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ     ΑΓΑΘΗ     ΤΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………..11

 

Σημειώνεται ότι μετά από κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων: 1) Μπαρμπούνη Άγγελου του Αρτέμη και 2) Κουτσαντώνη Τατιάνας του Βλαδίμηρου, την 4η θέση κατέλαβε ο Μπαρμπούνης Άγγελος του Αρτέμη και την 5η η Κουτσαντώνη Τατιάνα του Βλαδίμηρου  και ανακηρύχτηκαν με τη σειρά που αναφέρονται στο πρακτικό.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΟΔΥΕ (7)

1) ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ     ΤΟΥ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ…………87

2) ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΤΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ……. 63

3) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ     ΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ…….…59

4) ΤΡΙΑΝΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ΤΟΥ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ………46

5) ΚΑΤΣΑΪΤΗ     ΧΡΥΣΟΥΛΑ     (ΧΡΥΣΑ)     ΤΟΥ     ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.45

6) ΜΑΡΚΕΛΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ     ΤΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ…………….44

7) ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΤΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ…….40

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΔΥΕ

1) ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ     ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ     ΤΟΥ     ΙΩΑΝΝΗ….………..38

2) ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ     ΑΓΓΕΛΟΣ     ΤΟΥ     ΑΡΤΕΜΗ……………37

3) ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ     ΤΑΤΙΑΝΑ     ΤΟΥ     ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ………33

4) ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΤΟΥ     ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ…………..30

5) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (ΛΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ….27

6) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΤΟΥ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ……20

7) ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ     ΑΓΑΘΗ    ΤΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΥ………………….10

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ (3)

1) ΔΡΙΤΣΑ     ΑΘΑΝΑΣΙΑ     ΤΟΥ     ΜΙΧΑΗΛ……………………….68

2) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ     ΕΛΕΝΗ     ΤΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.…….45

3) ΑΡΒΥΘΗΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΤΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΥ……….41

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ     ΕΥΘΥΜΙΑ     ΤΟΥ     ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ………37

 

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας αυτής ουδέν αξιοσημείωτο συνέβη.

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους παρισταμένους υποψηφίους.

Αφού έγινε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) Παναγιώτης  Μυλωνάς

2) Νικόλαος Λειβαδάς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ