Ηλεκτρονικές αιτήσεις για πιστοποιητικά Ειρηνοδικείου Πατρών

14 Μαΐου, 2020Ενημέρωση, Νέα

Το Ειρηνοδικείο Πατρών, στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει μέσω του πληροφοριακού του συστήματος www.eirinodikeio-patras.gov.gr, ενεργοποίησε για τους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού δημοσίευσης ή μη διαθήκης καθώς και πιστοποιητικό περί αποποίησης της κληρονομιάς.

Η είσοδος των πολιτών στην παραπάνω υπηρεσία γίνεται με ασφάλεια και αξιοπιστία, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Κάθε χρόνο, το Ειρηνοδικείο Πατρών εκδίδει πάνω από 10.000 πιστοποιητικά, επομένως είναι προφανή τα οφέλη για τους πολίτες, τους δικηγόρους αλλά και τους ίδιους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Πατρών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πολιτικά δικαστήρια της Πάτρας, δεν είναι ενταγμένα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Solon) του Υπουργείου Δικαιοσύνης (αναμένεται ένταξη στα επόμενα 2-3 έτη). Αντίθετα, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου Πατρών, έχουν αναπτυχθεί από τους Δικαστικούς Υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Πατρών, με τη στήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ