Συνέχιση 2ωρων διακοπών εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων περιφέρειας Πρωτοδικείου Πατρών που συνήλθε την 21-2-2020 αποφάσισε τη συνέχιση 2ωρων διακοπών εργασίας 09.00 έως 11.00 από 24-2-2020 έως και 28-2-2020.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλειος Μπισμπίκης

Κατεβάστε το έγγραφο